29.9 C
Pattaya
Sunday, May 31, 2020
Home Tags กาชาดจังหวัดชลบุรี

Tag: กาชาดจังหวัดชลบุรี

กาชาดชลบุรีจัดสัมมนาโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ ของสภากาชาดไทย

CPRD เมื่อ 18 พฤษภาคม 60 ที่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ ตระหนักถึงปัญหาสายตาเด็กนักเรียนในชนบท จึงได้จัดทำ โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ขึ้น โดยใช้รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เป็นรถบัสใหญ่ออกแบบภายในและพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบแว่นสายตา บนรถได้ทันที่ ในการออกไปปฏิบัติงานตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่...

กาชาดชลบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบวาตภัย

CPRD เมื่อ 19 พฤษภาคม 60 นางนิตยา เอี่ยมเจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากวาตภัยในตำบลกุฎโง้ง และตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม  หลังจากที่ 2 ตำบลในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม ได้เกิดเหตุวาตภัย ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และสร้างความเสียหาย ด้านทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน ในเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย โดยมีฝ่ายทหารสนับสนุนกำลังพลช่วยซ่อมแซม ส่วนในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ...

Latest Stories