Ravindra และ รร.อวานี พัทยา เข้าสวัสดีปีใหม่พัทยาเมล์

0
86
โรงแรมอวานี พัทยา

เมื่อเร็วๆนี้  นางอัศนี  อินทริง ผจก.ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมอวานี พัทยา พร้อมด้วยพนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ โดยนำกระเช้าของขวัญ ขอชำรวยของทางโรงแรม อาทิ คุกกี้  รสชาติต่างๆ  มอบให้ บริษัทพัทยาเมล์ พับลิชชิ่ง จำกัด  เพื่อเป็นการขอบคุณ โดยมีนายประทีป  ซิงห์  มาโลตรา  MD.พัทยาเมล์ คุณนุสรา ดวงศรี ผจก.ฝ่ายการตลาดฯคอยให้การต้อนรับ

Ravindra Beach Resort & Spa

และทางด้าน Mr.Thawatchai Buatip Marketing & PR Manager Ravindra Beach Resort & Spa เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร  Ravindra  เข้ามอบคุกกี้ของขวัญปีใหม่ ให้กับ บริษัท พัทยาเมล์ พับลิชชิ่ง จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยดีเสมอมา โดยมี นายกมลเทพ  มาโลตรา รองกรรมการผู้จัดการ   คุณนุสรา  ดวงศรี ผจก.ฝ่ายการตลาด พัทยาเมล์ คอยให้การต้อนรับ