Ravindra และ รร.อวานี พัทยา เข้าสวัสดีปีใหม่พัทยาเมล์

0
33452
โรงแรมอวานี พัทยา

เมื่อเร็วๆนี้  นางอัศนี  อินทริง ผจก.ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมอวานี พัทยา พร้อมด้วยพนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ โดยนำกระเช้าของขวัญ ขอชำรวยของทางโรงแรม อาทิ คุกกี้  รสชาติต่างๆ  มอบให้ บริษัทพัทยาเมล์ พับลิชชิ่ง จำกัด  เพื่อเป็นการขอบคุณ โดยมีนายประทีป  ซิงห์  มาโลตรา  MD.พัทยาเมล์ คุณนุสรา ดวงศรี ผจก.ฝ่ายการตลาดฯคอยให้การต้อนรับ

Ravindra Beach Resort & Spa

และทางด้าน Mr.Thawatchai Buatip Marketing & PR Manager Ravindra Beach Resort & Spa เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร  Ravindra  เข้ามอบคุกกี้ของขวัญปีใหม่ ให้กับ บริษัท พัทยาเมล์ พับลิชชิ่ง จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยดีเสมอมา โดยมี นายกมลเทพ  มาโลตรา รองกรรมการผู้จัดการ   คุณนุสรา  ดวงศรี ผจก.ฝ่ายการตลาด พัทยาเมล์ คอยให้การต้อนรับ