โรงแรมฮิลตัน พัทยา ส่งมอบฝาขวดน้ำ และถาดรองเทียนอลูมิเนียมเพื่อผลิตขาเทียม แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์

0
152

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำโดย คุณมนตรี สัตย์ธรรม ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล ฮิลตัน ประเทศไทย และตัวแทนพนักงาน มอบฝาขวดน้ำอลูมิเนียม และถาดรองเทียนอลูมิเนียม ให้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปเป็นวัสดุสำหรับการผลิตขาเทียมแก่ผู้พิการ เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงแรมฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคม โดยโครงการดังกล่าวยังช่วยสร้างความตระหนักให้กับพนักงานถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ด้วยการสร้างโอกาส และสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้พิการอีกด้วย