โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่ม F&B Masters วันแรกได้ผู้ชนะ 3 ประเภทแล้ว

0
2018
โฉมหน้าผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ในวันแรก (จากซ้ายไปขวา) ประเภทการแข่งขันบาริสต้า  คุณปาริฉัตร ประโม ตำแหน่ง Waitress ห้องอาหารแฟลร์ โรงแรมฮิลตัน พัทยา (ที่ 2 จากซ้าย)  ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ คุณเจนจิรา ดงอุเทน ตำแหน่ง Supervisor ห้องอาหารจีนหยวน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ (ที่ 3 จากซ้าย)  และประเภทการแข่งขันทำขนม คุณสุขฤดี รัตนวนิช ตำแหน่ง Chef de Partie ครัวเบเกอรี่ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ (ที่ 3 จากขวา)
โฉมหน้าผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ในวันแรก (จากซ้ายไปขวา) ประเภทการแข่งขันบาริสต้า คุณปาริฉัตร ประโม ตำแหน่ง Waitress ห้องอาหารแฟลร์ โรงแรมฮิลตัน พัทยา (ที่ 2 จากซ้าย) ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ คุณเจนจิรา ดงอุเทน ตำแหน่ง Supervisor ห้องอาหารจีนหยวน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ (ที่ 3 จากซ้าย) และประเภทการแข่งขันทำขนม คุณสุขฤดี รัตนวนิช ตำแหน่ง Chef de Partie ครัวเบเกอรี่ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ (ที่ 3 จากขวา)

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 61 ที่ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่ม หรือ F&B Masters รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย และประเทศเมียนมา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 61  ซึ่งทำการแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่ม  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ การแข่งขันทำอาหาร, การแข่งขันทำขนม, การแข่งขันบาริสต้า, การแข่งขันบาร์เทนเดอร์, การแข่งขันผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ และการแข่งขันถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับผลการแข่งขันในวันแรก ในประเภทต่างๆ คือ การแข่งขันผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ หรือ Wine Enthusiast ชนะเลิศ ได้แก่ คุณเจนจิรา ดงอุเทน ตำแหน่ง Supervisor ห้องอาหารจีนหยวน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ   รองชนะเลิศอันดับ 1  คุณพรพิมล อินภูเมศ ตำแหน่ง F&B Supervisor ห้องอาหารเซส โรงแรมคอนราด เกาะสมุย รองชนะเลิศอันดับ 2  คุณวัชระ เยี่ยมสวัสดิ์ ตำแหน่ง F&B Service Captain ห้องอาหารหลิว โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ประเภทการแข่งขันบาริสต้า หรือ Barista Cup ชนะเลิศ ได้แก่ คุณปาริฉัตร ประโม ตำแหน่ง Waitress ห้องอาหารแฟลร์ โรงแรมฮิลตัน พัทยา รองชนะเลิศอันดับ 1  คุณจตุทิพย์ เพชรภูวงค์ ตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ดิพโพลแมทบาร์ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  รองชนะเลิศอันดับ 2  คุณชลาลัย แสนขัน กัปตันห้องอาหารเชลส์ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย

ส่วนประเภทการแข่งขันทำขนม หรือ Willy Wonka ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสุขฤดี รัตนวนิช ตำแหน่ง Chef de Partie ครัวเบเกอรี่ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  รองชนะเลิศอันดับ 1  คุณชัชญา แก้วกาญนาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟ ครัวเบเกอรี่ โรงแรมฮิลตัน พัทยา และรองชนะเลิศอันดับ 2  คุณเยติ พวิน อู Pastry Commis โรงแรมฮิลตัน เนปิดอว์

โดยในการแข่งขันวันสุดท้าย 14 พฤศจิกายน 61 จะมีการแข่งขันอีก 3 สาขา ได้แก่ การทำอาหาร (Culinary), บาร์เทนเดอร์ (Mixologist) และการแข่งขันถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Photography).