โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่ม F&B Masters

0
1076
คุณมุกดา อินทร์จันทร์ ตำแหน่งรองหัวหน้าเชฟ จากห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน ชนะเลิศประเภทการแข่งขันทำอาหาร
คุณมุกดา อินทร์จันทร์ ตำแหน่งรองหัวหน้าเชฟ จากห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน ชนะเลิศประเภทการแข่งขันทำอาหาร
คุณชัชญา แก้วกาญนาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟ จากครัวเบเกอรี่ ชนะเลิศประเภทการแข่งขันทำขนม
คุณชัชญา แก้วกาญนาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟ จากครัวเบเกอรี่ ชนะเลิศประเภทการแข่งขันทำขนม
คุณปาริฉัตร ประโม ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ จากห้องอาหารแฟลร์  ชนะเลิศประเภทการแข่งขันบาริสต้า
คุณปาริฉัตร ประโม ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ จากห้องอาหารแฟลร์ ชนะเลิศประเภทการแข่งขันบาริสต้า
คุณศานติ อุสาพรหม ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ จากห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน  ชนะเลิศประเภทการแข่งขันบาร์เทนเดอร์
คุณศานติ อุสาพรหม ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ จากห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน ชนะเลิศประเภทการแข่งขันบาร์เทนเดอร์

เมื่อ 7 กันยายน  61 โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่ม หรือ F&B Masters ประจำปี 2561/2562 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือทางด้านต่างๆ จากผู้เข้าแข่งขันที่เป็นบุคลากรของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทั้งหมดกว่า 52 คน  ได้แก่ การทำอาหาร, การทำขนม, บาริสต้า และบาร์เทนเดอร์ ผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขา จะได้เป็นตัวแทนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

สำหรับผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในสาขาต่างๆของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้แก่

ประเภทการแข่งขันทำอาหาร คุณมุกดา อินทร์จันทร์ ตำแหน่งรองหัวหน้าเชฟ จากห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน

ประเภทการแข่งขันทำขนม  คุณชัชญา แก้วกาญนาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟ จากครัวเบเกอรี่  ประเภทการแข่งขันบาริสต้า  คุณปาริฉัตร ประโม ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ จากห้องอาหารแฟลร์  และประเภทการแข่งขันบาร์เทนเดอร์  คุณศานติ อุสาพรหม ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ จากห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน

การแข่งขัน F&B Masters เป็นการแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่มที่จัดขึ้นทุกปี ภายในโรงแรมเครือฮิลตัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย ประกอบไปด้วย 5 สาขา ได้แก่ การทำอาหาร, การทำขนม, บาริสต้า, บาร์เทนเดอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ และแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงแรม, ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องแสดงความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นเมนูใหม่ๆตามโจทย์การแข่งขันต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ นอกจากรสชาติที่ดีเลิศ และการตกแต่งที่สวยงามของเมนูนั้นๆแล้ว ความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ยังเป็นหลักเกณฑ์การตัดสินที่สำคัญที่ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องคำนึงถึงอีกด้วย และผู้ชนะเลิศในระดับโรงแรมในแต่สาขา จะเป็นตัวแทนของโรงแรมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้.