โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสตรีสากล

0
427

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์สตรีสากล ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทัศนะ และความสามารถทางด้านต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมบุคคลากรหญิงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำขององค์กรโดยมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ, การอบรมเทคนิคการแต่งหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การบริจาคเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก บ้านครูจา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, การพูดคุยและปรึกษาปัญหาสุขภาพของผู้หญิง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และการร่วมรับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ เมื่อ 27 มีนาคม 61