โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันวิ่งขึ้นบันไดพิชิตยอดตึก

0
360

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันวิ่งขึ้นบันได ครั้งที่ 5 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งขึ้นบันไดจากบริเวณล็อบบี้ ชั้น 1 ไปยังห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน ชั้น 34 พร้อมผ่านด่านอุปสรรคต่างๆระหว่างทาง เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างความสามัคคี นอกจากนี้แต่ละทีมต้องนำเสนอชุดการแต่งกายอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสีสันของการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย

ทีมผู้ชนะการแข่งขันวิ่งขึ้นบันได ได้แก่ ตัวแทนจากแผนกสันทนาการ โดยใช้ระยะเวลาในการวิ่ง 11.09 นาที และทีมผู้ชนะการแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ ตัวแทนจากแผนกแม่บ้าน โดยการนำฝาขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นชุดนางเงือก กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการปิดไฟให้โลกพัก (Earth Hour) โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และปลูกฝังการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยร่วมกันปิดไฟพร้อมกันทั่วโลกเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

นอกจากการแข่งขันวิ่งขึ้นบันไดแล้ว โรงแรมฮิลตัน พัทยา ยังได้ร่วมปิดไฟให้โลกพักในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. อีกด้วย ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ที่ facebook.com/PattayaHilton