โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

0
6998

ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พัทยา เข้าร่วมรับการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนพนักงานจากทุกส่วนงาน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย จากวิทยากร ของหน่วยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัย การรับรู้อันตราย และการป้องกันพร้อมด้วยการแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิง เช่นเครื่องตรวจจับควันสัญญาณเตือนไฟไหม้พื้นฐานกรณีการเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของเพลิงไหม้ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟจากอาคารสูง การค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัย วิธีการดับเพลิง และการใช้เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ โดยในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ร่วมปฎิบัติงานจริง ในการเรียนรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการสาธิตวิธีการทำ CPR และเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆ ร่วมถึงการฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีหากเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อแขกผู้เข้าพัก และต่อพนักงาน.