ผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมร้องเพลงคริสต์มาส หนุนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

0
4490

เมื่อ16.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 61 ที่ ห้อง 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พร้อม นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมร้องเพลงคริสต์มาส กับคณะตัวแทนจากมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ( The Glory Hut Foundation) โดยมี นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม อาจารย์พรสวรรค์ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิกระท่อมพระสิริ นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระพรสถานนท์ พร้อมคณะทำงาน จิตอาสา ตัวแทนผู้ป่วย ตัวแทนภาคเอกชน ร่วมร้องเพลง เพื่อหารายได้สมทบทุน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งมีปัญหาครอบครัว จากความยากจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึงสวัสดิการของรัฐต่อไป.