ดุสิตธานี พัทยาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก

0
794

สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 28 THA-E Sport Day 2018 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิสูจน์ แซ่คู ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมภาคตะวันออก นักกีฬา โรงแรมในเครือ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มคนโรงแรม รวมไปถึงเป็นการสนับสนุนให้พนักงาน ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน มาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้จัดประกวดขบวนพาเหรดของตัวแทนสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และรักความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย 4.0”  ซึ่งโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินพาเหรด ในงานเปิดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในปีนี้ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการส่งทีมพนักงานร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา.