ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผย บ้านจัดสรรชลบุรีที่ขายดีมากที่สุด คือย่านหาดจอมเทียน

0
2396

เมื่อ  28 พฤษภาคม 62   ที่ โรงแรมพูลแมน พัทยา   ได้มีการจัดสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ครึ่งหลังปี 2561 โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านอสังหาริมทรัพย์ อีก 4 ท่าน    

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยถึงทิศทางการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในประเด็นสำคัญพบว่า ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดชลบุรีที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลหาดจอมเทียน ขายได้ร้อยละ 78.7 มูลค่าขายได้ 714 ล้านบาท  2) ทำเลแหลมฉบังได้ ร้อยละ 76.1  มูลค่าที่ขายได้ 3,738 ล้านบาท 3) ทำเลสัตหีบ-อู่ตะเภา ขายได้ร้อยละ 74.3  มูลค่าที่ขายได้ 8,817 ล้านบาท 4) ทำเลหนองปรือ-มาบประชัน ขายได้ร้อยละ 71.7 มูลค่าที่ขายได้ 9,066 ล้านบาท  5) ทำเลบ้านบึง ขายได้ร้อยละ 68.9 มูลค่าที่ขายได้ 8,181 ล้านบาท

ส่วนทำเลอาคารชุดในจังหวัดชลบุรีที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลหนองปรือ-มาบประชัน ขายได้ร้อยละ 97.3 มูลค่าที่ขายได้ 1,937 ล้านบาท  2) ทำเลบ้านสวน-หนองข้างคอก ขายได้ร้อยละ 96.0 มูลค่าที่ขายได้ 4,150 ล้านบาท  3) ทำเลนิคมฯอมตะนคร ขายได้ร้อยละ 90.7 มูลค่าที่ขายได้ 2,327 ล้านบาท 4) ทำเลบางแสน-หนองมน-บางพระขายได้ร้อยละ 89.3 มูลค่าที่ขายได้ 10,470 ล้านบาท 5) ทำเลโรงโป๊ะ-หนองปลาไหล ขายได้ร้อยละ 84.1 มูลค่าที่ขายได้ 300 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ได้ว่า สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก  ยังคงชะลอตัว แต่ก็ยังสามารถขับเคลื่อนไปได้ แต่คงต้องใช้ระยะเวลาในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในอนาคตข้างหน้า โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการพัฒนาต่อไปได้.