โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันวิ่งขึ้นบันได ครั้งที่ 6 เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

0
402

เมื่อ 27  มีนาคม 62 ที่ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้มีการจัดการแข่งขันวิ่งขึ้นบันได หรือ Staircase Race Earth Hour Run เป็นครั้งที่ 6   โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 70 คน รวมถึงได้รับเกียรติจาก คุณบุญอนันต์ พัฒนสิน เลขาธิการสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วย  มร. รูดอล์ฟ โทรสต์เลอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮิลตัน พัทยา และตัวแทนจากสถานีตำรวจเมืองพัทยา ตัวแทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ และส่งเสริมแนวความคิดในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อมไปยังชุมชนโดยรอบ

ในการแข่งขันในครั้งนี้ นักวิ่งทุกคนจะต้องวิ่งขึ้นบันไดกว่า 660 ขั้น จากบริเวณล็อบบี้ชั้น 1 ไปยังห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน ชั้น 34 ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทความเร็วบุคคลชาย ประเภทความเร็วบุคคลหญิง ประเภทความเร็วแบบทีม และประเภทการแต่งกายแบบทีม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในธีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขา ได้แก่  ประเภทความเร็วบุคคลชาย นายศักดิ์สมัย หงษ์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายสันทนาการ ใช้เวลา 7.40 นาที  ประเภทความเร็วบุคคลหญิง นางสาวพรทิวา ฟาดสูงเนิน นักศึกษาฝึกงานจากห้องอาหารเอดจ์ ใช้เวลา 9.10 นาที   ประเภทความเร็วแบบทีม  ทีมจากห้องอาหารเอดจ์ ใช้เวลา 8.20 นาที  และประเภทการแต่งกายแบบทีม ได้แก่ ทีมจากแผนกแม่บ้าน   นอกจากการแข่งขันวิ่งขึ้นบันไดแล้ว โรงแรมฮิลตัน พัทยา ยังได้ร่วมปิดไฟให้โลกพักในวันที่ 30 มีนาคม 62 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 24.00 น. อีกด้วย.