โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อกระชับความสามัคคี

0
181

เมื่อ 29 กันยายน 60 ที่ ลานกิจกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เหล่าบรรดาพนักงานจากทุกแผนกของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้พบว่าแบ่งการแข่งขันอกเป็น 4 สี ประกอบไปด้วย สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า และ สีชมพู สำหรับกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

ในส่วนของเกมกีฬาที่นำมาทำการแข่งขัน ส่วนใหญ่เป็นกีฬาที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน เน้นในเรื่องของความสามัคคีและในเรื่องของกีฬาที่สอดแทรกไปด้วยสาระสุขภาพ  บรรยากาศในการแข่งขันพบว่าถึงแม้ว่าอากาศจะร้นอบอ้าว แต่เหล่าบรรดานักกีฬาทั้ง 4 สีก็ไม่ถอย ต่างเดินหน้าเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน.