เรือยาวประเพณีพัทยาปีนี้ส่อวืด !! หลังเมืองพัทยางดสนับสนุนงบประมาณ แต่ ทม.หนองปรือจะเดินหน้าจัดต่อ

0
303

โดยนายกเทศบาลเมืองหนองปรือเผย หากเมืองพัทยางดการสนับสนุน ก็พร้อมเดินหน้าจัดแข่งขันต่อไป แต่อาจงดกิจกรรมบางอย่าง เพราะถือเป็นกิจกรรมหลักที่สร้างชื่อ และเป็นกิจกรรมประจำปีที่ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

เมื่อ 12 กันยายน 60 เรื่องความคืบหน้าการจัดการแข่งขัน เรือยาวประเพณีเมืองพัทยาปีที่ 17 ในปีนี้ พบว่าส่อแววว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยาได้ให้เหตุผลว่า เป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่พื้นที่เมืองพัทยา และไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ และได้รับการท้วงติงมาจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวส่งผลให้ด้านการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเกิดปัญหาขึ้นตามข่าวที่เสนอไปแล้ว

ทางด้าน นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  แนวทางในการดำเนินการในการจัดกิจกรรมทุกปี ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 4 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย เทศบาเมืองหนองปรือ + เมืองพัทยา + องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี + เทศบาลตำบลโป่ง ในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และสนับสนุนบุลากรในการประสานความร่วมมือ ซึ่งในปีนี้พบว่าทางด้านของเมืองพัทยาเอง คาดว่าจะไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการได้ เนื่องจากติดขัดในส่วนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีการท้วงติงมาในการใช้เงินว่าไม่ถูกต้อง

โดยทางด้านเมืองพัทยาจะงดการสนับสนุน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวหลังจากทางเทศบางเมืองหนองปรือ ทราบทิศทาง ก็พร้อมเตรียมที่จะสรรหาแนวทางในการจัดการแข่งขันเรือยาวต่อไป โดยไม่มีเมืองพัทยาเข้ามาสนับสนุน ซึ่งภาพรวมจะมีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา ประจำปี 2560 ต่อไป เพียงแต่อาจจะต้องมีการมาปรับลดกิจกรรมบางอย่างลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ ส่วนเรื่องงดการจัดการแข่งขันนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหนองปรือได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวไปแล้ว ดังนั้นก็คงต้องเดินหน้าจัดขึ้นกันต่อไปตามงบประมาณที่มีให้ได้ต่อไป.