เมืองพัทยาเตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้าน ต้อนรับทัพกีฬายิมนาสติก ในการแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019

0
190

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 62   นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 ในรายการ 11th Senior & 17th Junior Rhythmics Gymnastics Asian Championships ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน  62 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยฤกษ์ 2

โดยมีชาติต่างๆ จากทวีปเอเชียเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 18 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไต้หวัน , สาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐคีร์กีซ (คีร์กีซสถาน) , ประเทศมองโกเลีย , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ), สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) , สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา , สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน , สาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน , ประเทศฮ่องกง , สาธารณรัฐอินโดนีเซีย , สาธารณรัฐสิงคโปร์ , ประเทศมาเลเซีย , สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , สาธารณรัฐคาซัคสถาน , ประเทศญี่ปุ่น , สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศไทย รวมนักกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 347 คน.