เปิดการแข่งขันกีฬาสี 42 ชุมชน ในเมืองพัทยา สร้างความสามัคคีปรองดองแก่ท้องถิ่น

0
534
เปิดการแข่งขันกีฬาสี 42 ชุมชน ในเมืองพัทยา เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองแก่ท้องถิ่น โดยมีประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เกือบ 1,000 คน
เปิดการแข่งขันกีฬาสี 42 ชุมชน ในเมืองพัทยา เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองแก่ท้องถิ่น โดยมีประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เกือบ 1,000 คน

เมื่อ 9 มีนาคม 61 ที่ สนามกีฬาในร่ม ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสตรีเมืองพัทยา  ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 42 ชุมชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างไมตรี สามัคคีชุมชน คนเมืองพัทยา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจเบิกบาน มีกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งยังสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการชุมชน มีการบูรณาการการวางแผนการทำงานร่วมกัน ภายในสีของแต่ละสี โดยเน้นความสนุกสนาน และสร้างความเป็นทีม อันจะนำไปสู่การประสานใจในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีศักยภาพในอนาคต โดยมีคณะกรรมการและประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั้ง 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น เกืยบ 1,000 คน เข้าร่วมงาน

สำหรับในปีนี้ แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสากล ได้แก่ เปตอง วอลเล่ย์บอล และ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน โดยในภาคเช้าเป็นการแข่งขันกีฬาเปตอง และวอลเล่ย์บอล ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ บรรยากาศตลอดการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเป็นกันเองระหว่างผู้บริหาร และชาวชุมชนที่มาร่วมงาน ไม่แพ้ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการบริหารบ้านเมืองของ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาคนปัจจุบัน ที่มีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ ทั้งด้านกีฬา และนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนแก่ประชาชนทุกระดับชั้น และเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองแก่ท้องถิ่น

หลังการแข่งขันเสร็จ ในช่วงเย็น เป็นพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน  ซึ่งมีรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆ ได้แก่  ประเภทขบวนพาเหรด ชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเขียว และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีม่วง   ประเภทกองเชียร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟ้า และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีน้ำเงิน   ประเภทเชียร์ลีดเดอร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเขียว และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีน้ำเงิน   ประเภทถ้วยรวมกีฬา ชนะเลิศ ได้แก่ สีน้ำเงิน

ประเภทขบวนพาเหรด ชนะเลิศ-ประเภทเชียร์ลีดเดอร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า นำทีมโดยชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์, ชุมชนหนองอ้อ, ชุมชนอรุโณทัย
ประเภทขบวนพาเหรด ชนะเลิศ-ประเภทเชียร์ลีดเดอร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า นำทีมโดยชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์, ชุมชนหนองอ้อ, ชุมชนอรุโณทัย
ประเภทถ้วยรวมกีฬา ชนะเลิศ ได้แก่ สีน้ำเงิน นำทีมโดยชุมชนชัยพรวิถี, ชุมชนต้นกระบก, ชุมชนพัทยาเหนือ, ชุมชนหนองใหญ่ และชุมชนเพนียดช้าง
ประเภทถ้วยรวมกีฬา ชนะเลิศ ได้แก่ สีน้ำเงิน นำทีมโดยชุมชนชัยพรวิถี, ชุมชนต้นกระบก, ชุมชนพัทยาเหนือ, ชุมชนหนองใหญ่ และชุมชนเพนียดช้าง

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน-และเชียร์ลีดเดอร์แต่ละสีที่แต่งองค์ทรงเครื่องกันแบบเต็มที่และสุดมันส์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน-และเชียร์ลีดเดอร์แต่ละสีที่แต่งองค์ทรงเครื่องกันแบบเต็มที่และสุดมันส์