เปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 THA E SPORT 2017

0
289
พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 THA E SPORT 2017
พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 THA E SPORT 2017

เมื่อ 15 กันยายน 60 ณ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 7 พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 “THA E SPORT 2017” โดยมี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมภาคตะวันออก คณะกรรมการจัดงาน นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

ขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขัน THA E SPORT 2017
ขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขัน THA E SPORT 2017

การแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 แบ่งการแข่งขันออกเป็น กรีฑา วิ่ง ชนิดต่างๆ กีฬาพื้นบ้าน  ขบวนพาเหรด และอื่นๆ มากมายเน้นการออกกำลังกาย ไม่เน้นผลการแข่งขันแพ้ชนะ สร้างความเข้าใจอันดี และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ กีฬาจึงเป็นสิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสังคม โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่น ซึ่งปัญหายาเสพติดกำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี