เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมครูชวนวิ่ง OTP RUN 2019 เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียน

0
259

เมื่อ 22 ธันวาคม  62 ที่  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา (หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ) ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการครูชวนวิ่ง OTP RUN 2019  โดยวิ่งไปรอบเส้นทางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ฯในรุ่นระยะทาง 5 กม.-10 กม. โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองนายกเมืองพัทยา ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สโมสรไลออนส์ หน่วยงานอื่นๆ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม  วัตถุประสงค์  1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการวิ่ง  เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมดสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองหนองปรือ 

สำหรับรายได้จากการจำหน่ายบัตร ท่านละ 500 บาท หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปเป็นทุนการศึกษานักเรียนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของ  รร.ของเทศบาลเมืองหนองปรือ  ซึ่งนักกีฬาทุกท่านจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนงานการกุศลดังกล่าว และได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล เพื่อเป็นของที่ระลึกและขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา.