เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการคลินิกฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน

0
143

เมื่อ 11 พฤษภาคม 61 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล ในโครงการคลินิกฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ให้มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา ฝึกทักษะในการออกกำลังกาย เป็นการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

ซึ่งตามนโยบายของคณะผู้บริหาร และโดยความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จึงได้อนุมัติโครงการคลีนิคฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามารถในเชิงกีฬา และมีความสนใจในกีฬาฟุตบอลมายิ่งขึ้น โดยมีวิทยากร ทำการสอนเทคนิคขั้นพื้นฐาน และการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล โดยในการฝึกอบรมพบว่ามีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.