เตรียมจัด Hotelier Pool Tournament ครั้งที่ 6 ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา

0
316

เมื่อ 16.30 น.วันที่ 13 กันยายน 61 ที่ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ ประธานสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายสมเกียรติ ดรุนัยธร ตัวแทนชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพ เมืองพัทยา นายธีรพันธ์ เชื้อประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขัน Hotelier Pool Tournament ครั้งที่ 6 โดยมี นายพัฒนา วังทะพันธ์ ประธานชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพ เมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขัน Hotelier Pool Tournament ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา และปลูกฝังให้พนักงานโรงแรมได้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสมานฉันท์ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน และ วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 61 ที่ ไดซ์ซี่ไรลี่ย์ บาร์ แอนด์ เรสเทอรองส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 คน จากโรงแรม 15 แห่งในเมืองพัทยา โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันในรายการ Hotelier Pool Tournament ครั้งที่ 6 จะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ตามลำดับ.