เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา “Pattaya Beach Games Festival 2019″ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นี้

0
221

เมื่อ 17.00 น. วันที่ 25 มกราคม 62  ที่ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 “ Pattaya Beach Games Festival 2019 โดยมี นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น​ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ​และประธานชมรมตระกร้อเมืองพัทยา นายเสรี​ จำปาเงิน​ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา​ นายนีลส์ โคลอฟ คณะทำงานฟุตบอลชายหาดฝ่ายต่างประเทศ​ นางสาวรณิดา รัตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไป  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช ร่วมแถลงข่าวฯ และจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ซึ่งมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ พร้อมชมการแสดงประกอบเพลง ชุดทูบีนัมเบอร์วัน โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

เมืองพัทยาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ที่มีกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) การกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) เพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Sports Hub) ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพ เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังจุดประกายให้ในแต่ละจังหวัด ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาร่วมกัน เป็นประเทศประชาชนสุขภาพดีทั่วหน้า​ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้กำหนดจัดการแข่งขัน Pattaya​ Beach Games Festival 2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประชาชนทั่วไปชาย โดยเชิญชวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม และทีมตัวแทนเมืองพัทยาจำนวน 1 ทีม  และเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 16 ทีม  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  ประเภทประชาชนหญิงทั่วไป จำนวน 8 ทีม และประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 4 ทีม  การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชายหาด ประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 8 ทีม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาทั้งทางด้านการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและยังเป็นการพัฒนาการกีฬาชายหาดของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเมืองพัทยาและมีใจรักด้านการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในเมืองพัทยาอีกทางหนึ่ง

เมืองพัทยาขอเชิญประชาชน ผู้ที่สนใจ ร่วมชม ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาชายหาด ทั้ง 3 รายการ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 17:00 น. – 23.00 น.