หารือเตรียมความพร้อมกิจกรรม Banglamumg Charity Run 2019 จัด 31 มีนาคมนี้

0
468

เมื่อ 19 มีนาคม 62 ที่ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบางละมุง   นายอำนาจ  เจริญศรี  นายอำเภอบางละมุง  เป็นประธานในกาประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม   Banglamung Charity Run 2019  ที่ทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง  พร้อมด้วย  ชมรม อสม.อำเภอบางละมุงจัดขึ้น  เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย  มอบให้สาธารณสุขอำเภอบางละมุง  เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนติดเตียง  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ที่รักษาอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง

               นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการวิ่ง – เดิน    เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในพื้นที่อำเภอบางละมุง  เช่น อ่างเก็บชากนอก  เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน  เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  การแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ มี 3 รุ่น คือ  ระยะทาง 21 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.45 น. , 10 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.  โดยทุกรุ่นปล่อยตัวพร้อมกัน ที่สนามกีฬาในร่มซอยชัยพฤกษ์  และเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาในร่มซอยชัยพฤกษ และเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้กันขึ้น   โดยพบว่าขณะนี้มีนักวิ่งน่องเหล็ก  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วกว่า 2,500 คน  และปิดรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.