สีชมพู คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ เมืองพัทยา ประจำปี 2563 บรรยากาศชื่นมื่น

0
279

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 63 ที่ สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ เมืองพัทยา ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ข้าราชการ ผู้นำชุมชนประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม ทั้ง 42 ชุมชน เข้าร่วมงานแน่นขนัด  การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เบิกบาน สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกรรมการชุมชน และ อสม. เน้นความสนุกสนานและสร้างความเป็นทีม มีการบูรณาการการวางแผนการทำงานร่วมกัน ภายในสีของแต่ละสี โดยมีคำขวัญในปีนี้ คือ  “มุ่งมั่นสร้างสามัคคี กีฬาดีสัมพันธ์ สานฝันคนพัทยา ”

กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน แบ่งเป็นสีออกเป็น 6 สี ได้แก่​ สีฟ้า​ สีเขียว​ สีชมพู​ สีน้ำเงิน​ สีส้มและสีม่วง​ การแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทกีฬาสากล ได้แก่ เปตอง วอลเลย์บอล ฟุตซอล และประเภทกีฬาพื้นบ้าน โดยสรุปผลการแข่งขันถ้วยรวม ที่ ได้แก่ สีชมพู จาก 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดช่องลม, ชุมชนเจริญสุขพัฒนา, ชุมชนเกาะล้าน, ชุมชนซอยไปรษณีย์, ชุมชนเขาตาโล, ชุมชนเพนียดช้างและชุมชนรุ่งเรือง  อันดับที่ 2  สีส้ม และอันดับที่ 3 สีน้ำเงิน  รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่งจากคณะผู้บริหารเมืองพัทยา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน.