สาวกน่องเหล็ก ตบเท้าร่วมสมัครพัทยามาราธอนกันอย่างต่อเนื่อง ปีนี้รับได้ทุกประเภทไม่เกิน 20,000 คน

0
343

เมื่อ 28 พฤษภาคม 61 นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว  เมืองพัทยา เปิดเผยถึงบรรยากาศในการเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 2561 นี้ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสรรหาผู้รับจ้าง โดยเมืองพัทยาได้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างในระบบจัดซื้อ จัดจ้างในระบบอิเล็คทรอนิค ในการจัดจ้างภาคเอกชนมาดำเนินการ โดยคาดว่าน่าจะสามารถได้ผู้รับจ้างในการจัดงานประมาณ ต้นเดือนมิถุนายน นี้

สำหรับปัญหาที่ผ่านมาในการจัดงานพัทยามาราธอน พบว่าปัญหาหลักคือเรื่องของการลงทะเบียนสมัคร ซึ่งแทบจะทุกปีจะมีปัญหา เมื่อทางบริษัทเอกชนเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ ก็จะเกิดปัญหาระบบล่ม เนื่องจากการเกิดการลงทะเบียนพร้อมๆกัน อีกทั้งในส่วนของคนพัทยาเอง ที่ต้องการจะลงวิ่งในรายการพัทยามาราธอน ก็ไม่สามารถลงสมัครได้ เพราะจะมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันพัทยามาราธอนจากหลายๆแห่ง ต่างลงสมัครออนไลน์กันอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่พัทยาเสียโอกาสในการลงสมัคร และในแต่ละปีก็จะมีการท้วงติงกันเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสในการแข่งขันครั้งนี้จึงได้เปิดโอกาสให้สมัครแบบลงทะเบียนพัทยามาราธอน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา ก็พบว่ามีนักวิ่งที่สนใจนำหลักฐานเอกสารมาสมัคร ที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเปิดรับสมัครจนกว่าจะสรรหาผู้จัดงานได้  ซึ่งคาดว่าต้นเดือนมิถุนายนนี้ก็สามารถที่จะสรรหาผู้รับจ้างได้ จากนั้นทางเมืองพัทยาก็ทำการส่งมอบผู้ลงสมัครทั้งหมดให้บริษัทเอกชน ในการดำเนินการลงทะเบียนในระบบตามลำดับ

สำหรับงานพัทยามาราธอน ถือเป็นรายการวิ่งติดอันดับต้นๆของประเทศไทย ที่นักวิ่งให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน และเนื่องจากจัดขึ้นกว่า 10 ปีแล้ว จึงถือว่าเป็นรายการที่นักวิ่งจากทั่วประเทศให้ความสำคัญ แต่ถึงอย่างไรก็ตามพบว่าในปีนี้ ทางเมืองพัทยาสามารถรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัทยามาราธอนได้เพียง 20,000 คนเท่านั้น.