สรุปผลการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพครั้งที่ 16 ชิงถ้วยชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

0
259
นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา พร้อม นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ผู้แทนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย  ร่วมในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 16
นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา พร้อม นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ผู้แทนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 16

เมื่อ 27 สิงหาคม 60 ที่อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชัยพฤกษ์ นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ นัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 60 โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ผู้แทนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนักกีฬา ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธาน มอบรางวัลในรุ่นทั่วไปประเภท ก.รับเงินรางวัล 1 25,000 บาท พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ นัดดามาตุ
นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธาน มอบรางวัลในรุ่นทั่วไปประเภท ก.รับเงินรางวัล 1 25,000 บาท พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ นัดดามาตุ

สำหรับการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพครั้งที่ 16 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ นัดดามาตุ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยา ทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา การส่งเสริมพัฒนาการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อของประเทศไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน ประเภททั่วไป ก. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมราชนาวี รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเมืองพัทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมเป้ทีม และไกรสรราชสีห์ , ประเภททั่วไป ข. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมHP รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเทศบาลบ่อพลอย รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมเมืองพัทยา และทีมไกรสรราชสีห์1, ประเภท อายุ 40 ปี ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมการท่าอากาศยาน รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสโมสรตำรวจ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมชมรมตะกร้อสัตหีบ และทีมรถไฟพัทยา ,  ประเภทอาวุโส อายุ 50 ปี ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโมสรทหารอากาศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม HONDA รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเรื่องศรีขอนแก่นและทีมงาช้างดำ

สำหรับประเภทประชาชนทั่วไปหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเมืองพัทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสโมสรตะกร้อราชบุรี1  รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมศพล.ชลบุรี และทีมโรงเรียนสตรีวิทยา 2 , ประเภทประชาชนชายทั่วไป (อายุไม่เกิน 20 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม HONDA รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี2 และทีมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา1

ซึ่งการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา สำหรับรางวัลในรุ่นทั่วไปประเภท ก. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมถ้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ นัดดามาตุ 15,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 8,000 บาท ส่วนในรุ่นอื่นๆ รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 8,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้สนับสนุน.

บรรยากาศการแข่งขันในรอบคัดเลือก
บรรยากาศการแข่งขันในรอบคัดเลือก