สมาคมไว ดับยู ซีเอฯ ร่วมกับเมืองพัทยา จัดโครงการ “เดิน-วิ่งการกุศล บนชายหาดจอมเทียน 2019” ชิงถ้วยประทานฯ

0
176

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 10 มกราคม 62  ที่ ห้อง 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล บนชายหาด 2019 โดยมี นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถพล ทวีสุนทร รอง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกันนี้มี นางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานคณะกรรมการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เป็นผู้เสนอรูปแบบการจัดงานฯ ในครั้งนี้

สมาคมไว ดับยู ซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยาจัดโครงการ“ เดิน-วิ่งการกุศลบนชายหาดจอมเทียน 2019  ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยปีนี้ใช้ชื่อ Loma Run for Charity on The Beach 2019 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 62 ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ความสวยงามของชายหาดจอมเทียน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

โดยในที่ประชุมได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร สถานที่ การรักษาความสะอาด การรักษาพยาบาล และการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทาง ระยะทางการวิ่งในแต่ละจุด รวมถึงเส้นทางการจอดรถ ในการนำข้อมูลดังกล่าว มาประชุมวางแผนร่วมกันอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อวางแผน ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินโครงการฯดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป.