สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก จัดการแข่งขันกีฬากระชับมิตร THA E SPORT 2018

0
206

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 61 ที่ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี พร้อม นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติในพิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 THA E SPORT 2018 ครั้งที่ 8 โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี นายพิสูจน์ แซ่คู ประธานการจัดการแข่งขันฯ ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และนายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมในพิธี

การจัดการแข่งขันสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 THA E SPORT 2018 เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอล ชาย หญิง เซปักตะกร้อ เปตอง และโบว์ลิ่ง โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มคนโรงแรม รวมไปถึงเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน มาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด.