สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก จัดการแข่งขันกีฬา THAE SPORT Day 2018

0
379
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา  นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 หรือ THAE SPORT Day 2018
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 หรือ THAE SPORT Day 2018

เมื่อ 15.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 61 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 หรือ THAE SPORT Day 2018  โดยมี นายพิสูจน์ แซ่คู ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน  ภายในพิธีเปิดมีนายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สมาคมโรงแรมภาคตะวันออก นักกีฬา โรงแรมในเครือ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชน

สำหรับการจัดการแข่งขันสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งนี้  จัดให้มีการแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอล ชาย หญิง เซปัคตะกร้อ เปตอง และโบลิ่ง โดยมีการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน -20 พฤศจิกายน 61 เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มคนโรงแรม รวมไปถึงเป็นการสนับสนุนให้พนักงาน ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ทางสมาคมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี.