สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันยกน้ำหนัก ชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562

0
416

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม 61 ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 62 ณ อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก โดยมี พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษา สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ คนที่ 1 พลอากาศเอก จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 ซึ่งทางสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่า จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองแห่ง Sports City ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนในลำดับต้นๆ ของโลก ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ เมื่อปี 2554 และปี  2557 ที่ผ่านมา ได้มีจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน และเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและการแสดงความชื่นชมของประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมแข่งขันครั้งนั้น

ในการนี้สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จึงได้เลือกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 62 ณ อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา โดยรอบคัดเลือกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ปี 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีประเทศสมาชิกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติกว่า 197 ประเทศ ที่ตอบรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศระดับโลก เป็นการพัฒนามาตรฐาน การจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทย ให้เทียบเท่าการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมในการร่วมมือ จากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาไทยให้เป็นเลิศ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักกีฬายกน้ำหนักให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้นานาชาติได้รู้จักแพร่หลายอีกทางหนึ่ง.