ลุฟฮันท์ซ่า กรุ๊ป นำเด็กกำพร้ามูลนิธิ HHN และเครือข่าย ในการดูแลกว่า 100 คนทำกิจกรรมที่สโมสรเรือใบราชวรุณฯ

0
651
ลุฟฮันท์ซ่า กรุ๊ป นำเด็กกำพร้ามูลนิธิ HHN และเครือข่าย ในการดูแลกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการที่สโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลุฟฮันท์ซ่า กรุ๊ป นำเด็กกำพร้ามูลนิธิ HHN และเครือข่าย ในการดูแลกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการที่สโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อ 5 ตุลาคม 60 ที่สโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Mr.Doctorate Degree ตัวแทนจากสายการบินเยอรมันลุฟฮันท์ซ่า (ยังเมเนเจอร์) และคณะ เดินทางเข้าพบ นางรัชดา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เพื่อขอนำเด็กในการดูแลของมูล นิธิ HHN drop-in center asean center ศูนย์พัฒนา (cpdc) กว่า 100 คน มาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ โดยมี Mr. Jack wylde ผอ.การเดินเรือสโมสรเรือใบราชวรุณฯ พร้อมทีมงาน คอยให้การต้อนรับและพาทำกิจกรรม

โดยมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ จากนั้นพาเด็กทำกิจกรรมว่ายน้ำ วอลเล่ย์บอล แล่นเรือแคนนู และแล่นเรือใบ เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ความสามารถในภาคปฎิบัติ พื้นฐานเทคนิคการว่ายน้ำ ในท่าต่างๆ ฝึกการกำหนดลมหายใจใต้น้ำ เรียนรู้กฎกติกาการเล่นวอลเล่ย์บอล มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ที่สำคัญการที่ให้เด็กๆได้ทำการแล่นเรือใบ ให้ทราบถึงหลักการทำงานของเรือใบ ที่สามารถแล่นไปได้โดยไม่มีเครื่องยนต์ แต่อาศัยการขับเคลื่อนด้วยทิศทางของลม ซึ่งก็สร้างความแปลกใจและความสนุกสนาน แก่เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทางคณะดูงานจากสายการบินเยอรมันลุฟฮันท์ซ่า จะอยู่ศึกษาดูงาน ของ มูลนิธิ HHN  เพื่อเด็กไทย และเครือข่ายในการดูแลทั้งหมด เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อศึกษาการทำงานด้านส่งเสริมเยาวชนและเด็กยากไร้ และศึกษาถึงแนวทางด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมความสามารถของเยาวชน รวมไปถึงแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรม และการดำรงชีวิต นอกจากนี้จะทำการเก็บข้อมูลส่งต้นสังกัด พิจารณาช่วยเหลือมูลนิธิฯในส่วนที่ยังขาดแคลน เพื่อให้เด็กกำพร้าในการดูแลของมูลนิธินับร้อยชีวิต ได้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มีอาชีพมั่นคง เลี้ยงดูตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต.

นำเด็กเข้าร่วมทำกิจกรรมว่ายน้ำ
นำเด็กเข้าร่วมทำกิจกรรมว่ายน้ำ
เด็กๆสนุกกับการเล่นวอลเล่ย์บอล
เด็กๆสนุกกับการเล่นวอลเล่ย์บอล
Mr.Doctorate Degree ตัวแทนจากสายการบินเยอรมันลุฟฮันท์ซ่า (ยังเมเนเจอร์) สอนเด็กพายเรือแคนนู
Mr.Doctorate Degree ตัวแทนจากสายการบินเยอรมันลุฟฮันท์ซ่า (ยังเมเนเจอร์) สอนเด็กพายเรือแคนนู
การสอนแล่นเรือใบ
การสอนแล่นเรือใบ
บรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่น
บรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่น
เด็กพายเรือแคนนู ด้วยความสนุกสนาน
เด็กพายเรือแคนนู ด้วยความสนุกสนาน
บรรยากาศภายในงานจัดกิจกรรม
บรรยากาศภายในงานจัดกิจกรรม