รองนายกเมืองพัทยา ตรวจความคืบหน้า โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออก ระยะที่ 3

0
225

เมื่อ 25 มกราคม 62  ที่ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอชัยพฤกษ์ 2 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา  นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา , นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา   พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่างฯ และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และช่างคุมงานลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 3 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินงบประมาณ 398,000,000 บาท งบผูกพัน 3 ปี ประจำปี 2561-2563 ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท กิจการร่วมค้าพระราม 2 – เอชที

               จากการลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้า  พบว่ามีความคืบหน้าตามความเหมาะสม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะเดินทางมาประชุมผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์  62 ณ โรงแรมพินนาเคิลพัทยา เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้าง และเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอในการที่ประเทศไทย เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี 2569

สำหรับโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา ระยะที่ 3 อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์ทิศตะวันตก และอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้ ซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันได้ถึง 20,000 คน และลานจอดรถโซนวีไอพีได้ถึง 100 คัน พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563.