พุทธศาสนิกชนรวมพลังเข้า ร่วมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2562

0
131

เมื่อ 15.30 น. วันที่ 18  พฤษภาคม 62  ที่ บริเวณหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยา แหลมบาลีฮาย นายบรรลือ กุลวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายอนุพงษ์ อุดมรัตนกุลชัย ประธานชมรมวิ่งเมืองพัทยา (พัทยาทีม) และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา ประจำปี 2562 ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก โดยองค์การยูเนสโก้ แห่งสหประชาชาติ  ประกาศให้เป็นวันพระพุทธเจ้าถือเป็นวันสำคัญของโลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม  62 กิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขพุทธบูชา เป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิต ที่ต้องมีการออกกำลังควบคู่กันไปอย่างสมดุล ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตที่แข็งแกร่งอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงซึ่งจิตจะแข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่งส่วนกายจะแข็งแรงได้ต้องเคลื่อนไหว” จึงเป็นที่มาของการเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา และกิจกรรมนี้ยังมุ่งหวังที่จะให้มวลชนที่รักการออกกำลังกาย ได้ถือศีลฟังธรรมบำเพ็ญทาน พร้อมทั้งร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างแรงยึดเหนี่ยวจิตใจตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา และเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมอีกด้วย

โดยจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กิจกรรมเดิน-วิ่งระยะทาง 8 กม. หลังจากทำการปล่อยตัวนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อย คณะสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เดิน – วิ่ง ได้มีเป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัย ในแต่ละประเภท จากนั้นเวลา 17.50 น. นักกีฬาร่วมตั้งริ้วขบวน เพื่อเคลื่อนขบวนแห่ไปยังวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนร่วมกับพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาสนิกชนชาวไทย.