ประชุมคณะทำงาน โครงการศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

0
318

เมื่อ 12 มิถุนายน 62 นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็น ประธานประชุมคณะทำงาน โครงการศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 พร้อมผู้แทนจากพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ตามที่เมืองพัทยามีนโยบายที่จะดำเนินการโครงการศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เพื่อเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับสากล และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป และคนพิการที่สนใจเล่นกีฬา เข้ามาใช้บริการในโครงการได้ ซึ่งมีประโยชน์และเป็นการปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมืองพัทยาจึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ขึ้น เพื่อประสานงานดำเนินการออกแบบ ก่อสร้างสนามกีฬาและอาคารประกอบต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันกีฬาระดับสากลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักกีฬา พร้อมทั้งเตรียมทำบันทึกข้อตกลงระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมพาราลิมปิกเกม และเมืองพัทยา เพื่อเป็นพันธมิตรร่วมกันดำเนินโครงการศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับนักกีฬาทุกระดับ โดยภายในศูนย์ฯจะประกอบไปด้วย อาคารห้องพักนักกีฬา สนามยิงปืน และเส้นทางปั่นจักรยาน ที่มีมาตรฐานสากล ทั้งนี้อยู่ระหว่างการรอรูปแบบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำมาพิจารณาและดำเนินการต่อไป.