ชุมชนซอยกอไผ่คว้าถ้วยชนะเลิศ เปตองเชื่อมความสัมพันธ์การกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อ 7 ตุลาคม 62 ที่  สนามเปตองสายสาม โรสคัพไทยฝรั่งเศส ชุมชนชุมสาย พัทยากลาง  ได้มีการ เปิดการแข่งขันเปตองเชื่อมความสัมพันธ์การกุศล กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนชุมสาย ครั้งที่ 2”   โดยมี นายรณกิจ  เอกะสิงห์  รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วย  นายมาโนช  หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ. ชลบุรี เฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายมานะ  ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่  จิระวัฒน์ ปลุกใจ  ประธานชุมชนชุมสาย นายสมญา บุญพันธ์ ประธานชมรมเปตองไทย-ฝรั่งเศส อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา อดีตคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  ตัวแทนชุมชนต่างๆ นักกีฬา ประชาชน ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือกีฬาเปตอง ของเมืองพัทยายกระดับสู่สากล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ผลการแข่งขัน ประเภทชุมชนเมืองพัทยา ชนะเลิศ ได้แก่ทีมชุมชนซอยกอไผ่ รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศ ชุมชนซอยเพนียดช้าง รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท  อันดับ 3 ทีม อสม.เมืองพัทยา  รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท  และอันดับ 4 ทีมชุมชนหัวทุ่ง   ส่วนประเภทการแข่งขันบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ทีมโจรสลัด รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท  รองชนะเลิศ ทีม MS 1 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  อันดับ 3 ทีมซ้อเนียร รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท.