ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก

0
250

เมื่อ 6 มิถุนายน 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่จังหวัดชลบุรี และสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติ (FISU) คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 61 ณ โรงแรมเทศไทย และสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก 2018 ที่ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่1 เป็นครั้งแรงของโลก ภายใต้การกำกับดูแลให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลักของโลก 2 ส่วน คือ FISU และ IFMA (สมาพันธ์มวยไทยนานาชาติ) ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลก จำนวน 170 ประเทศทั่วโลก โดยถือว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีสมาชิกจำนวนมาก และทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความคึกคักและความสนุกสนาม ภายในกฎกติกาฯ ของมวยโลก ที่มีความอ่อนซ้อยสวยงาม และความดุดันในแม่ไม้และลูกไม้มวยไทย และขณะนี้ได้มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 35 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ประเภทชาย จำนวน 12 รุ่น ส่วนประชุมประเภทหญิง มีจำนวน 7 รุ่น

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสุนนศิลปะการต่อสู้กีฬามวยไทย ไปสู่เวทีนานาชาติ ให้สังคมโลกได้สัมผัสถึงศิลปะการต่อสู่ของมวยไทยอย่างแท้จริง และเป็นการผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่รายการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  การแข่งขันระดับนานาชาติ นอกจากนี้แล้วยังเป็นช่วยส่งเสริมการการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้มีความคึกคัก และช่วยผลัดดันการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชนของเมืองพัทยาและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู่ของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ภายใต้การจัดการแข่งขันกีฬา ให้กับสังคมโลกได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงต่อไป.