กีฬาสี 42 ชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ประจำปี 2560

0
127

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 13.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 60 ที่อาคารพลศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ประจำปี 2560 โดยมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี และนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ มีคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.

สำหรับการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “สานสัมพันธ์ สามัคคี กีฬาสีชุมชน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเขตเมืองพัทยา หันมาใส่ใจและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างชุมชนและผู้บริหารเมืองพัทยาอีกด้วย โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนต่างๆ ทั้ง 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา จำนวนทั้งสิ้น 924 คน เข้าร่วม

โดยเริ่มแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ด้วยการแข่งขันกีฬาเปตอง, วอลเล่ย์บอล และชักเย่อ ต่อด้วยกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดของแต่ละสี ซึ่งต่างตกแต่งขบวนพาเหรดพร้อมทั้งแต่งกายกันอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยสีสันสดใส ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จากนั้นเป็นการแข่งขันเกมกีฬาพื้นบ้าน เช่น เกมวิ่งเปรี้ยว, เกมพรหมอาลาดิน, เกมกินวิบาก, เกมวิ่งกระสอบ เป็นต้น และในเวลา 17.00 น. เป็นพิธีมอบรางวัล พร้อมปิดการแข่งขัน

ทั้งนี้บรรยากาศตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและชาวชุมชนที่มาร่วมงานไม่แพ้ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการบริหารบ้านเมืองของ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาคนปัจจุบัน ที่มีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ ทั้งด้านกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนแก่ประชาชนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวพัทยาให้มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไป.