การแข่งขันจักรยานจริงใจ ครั้งที่ 6 ระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิบ้านจริงใจ

0
555
การปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน ในรุ่น 20 กิโลเมตร และในรุ่น 40 กิโลเมตร โอเพ่น ตามกันมาติดๆ โดยมีนายนริศ มิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานนำขบวน พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนจากมูลนิธิบ้านจริงใจ
การปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน ในรุ่น 20 กิโลเมตร และในรุ่น 40 กิโลเมตร โอเพ่น ตามกันมาติดๆ โดยมีนายนริศ มิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานนำขบวน พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนจากมูลนิธิบ้านจริงใจ

เมื่อ 28 มกราคม 61 ที่มูลนิธิบ้านจริงใจ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายนริศ มิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันจักรยานจริงใจ ครั้งที่ 6 ระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส พร้อมด้วย นายสุรกิจ กมลรัตน์ ประธานมูลนิธิบ้านจริงใจ และนางเพียงตา ชุมน้อย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และ ตัวแทนหน่วยงานภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม อาทิ เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลโป่ง  เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว เข้าร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ

นางปัทมา ชาญเชี่ยว (ที่ 2 จากซ้าย) นายสุรกิจ กมลรัตน์ ประธานมูลนิธิบ้านจริงใจ (ที่ 3 จากซ้าย) และ นางเพียงตา ชุมน้อย ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านจริงใจ เป็นตัวแทนมอบถ้วยรางวัลในรุ่น 41 กิโลเมตร ฝ่ายหญิง
นางปัทมา ชาญเชี่ยว (ที่ 2 จากซ้าย) นายสุรกิจ กมลรัตน์ ประธานมูลนิธิบ้านจริงใจ (ที่ 3 จากซ้าย) และ นางเพียงตา ชุมน้อย ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านจริงใจ เป็นตัวแทนมอบถ้วยรางวัลในรุ่น 41 กิโลเมตร ฝ่ายหญิง

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับการศึกษา และค่าใช้จ่ายประจำวันสำหรับน้องๆ บ้านจริงใจ และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐ เอกชน และภาคธุรกิจ ให้ทำงานร่วมกันเพื่อเด็กให้มากขึ้น และให้ผู้ร่วมงานได้มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยการปั่นจักรยานและมีความสุขใจที่ได้ทำการกุศลเพื่อเด็ก

โดยจุดสตาร์ทเริ่มต้น เวลา 09.00 น. ที่มูลนิธิบ้านจริงใจ ตำบลหนองปลาไหล และ สิ้นสุดเวลาประมาณ 13.00 น. ในวันเดียวกัน มีการแข่งขัน 2 รุ่นคือ รุ่น Bike Rally 15 กิโลเมตร และรุ่น Bike Race 41 กิโลเมตร ปั่นวนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล โดยจักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำกัดชนิด และอุปกรณ์ของจักรยาน โดยจะต้องจำกัดความเร็วอยู่ที่ประมาณ 25-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง  เพื่อความปลอดภัย และจะต้องสวมหมวกนิรภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร

การเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นทั่วไป มีค่าสมัครคนละ 300 บาท และรุ่นวีไอพี คนละ  2,000 บาท มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ราว 200 คัน  สำหรัผู้ชนะเลิศรุ่น 41 กิโลเมตร  ฝ่ายชาย ได้แก่ Mr. Giir Lversen อันดับ 2 Mr.Jeans Over Ravstein และอันดับ3 Mr. Per Christian Osteb ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ Kun Kaew  อันดับ2  Anne Karin Liff  และอันดับ3 Kun Vichuda รับถ้วยรางวัล และของที่ระลึกจากมูลนิธิบ้านจริงใจ

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่มาอยู่ในการดูแลของมูลนิธิบ้านจริงใจ ยังขาดแคลนในเรื่องของทุนการศึกษา เพราะทางมูลนิธิฯ ทำได้เพียงสอนพื้นฐานการศึกษาเบื้องต้น เท่านั้น และเด็กๆต้องไปศึกษาต่อตามโรงเรียนต่างๆตามเกณฑ์เหมือนเด็กทั่วไป  โดยทางมูลนิธิจึงต้องพยายามหางบประมาณ จากการจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆและเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อที่จะได้นำไปสมทบให้เด็กๆและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังของชาติและไม่ตกเป็นภาระของสังคม จึงพยายามที่จะผลักดันด้านการศึกษาอย่างสุดความสามารถ แต่ทั้งนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่มาก จึงอยากฝากสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ สามารถเข้าร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิบ้านจริงใจ ตำบลหนองปลาไหล ได้ทุกวัน.

นายสุรกิจ กมลรัตน์ ประธานมูลนิธิบ้านจริงใจ (ซ้าย) นางเพียงตา ชุมน้อย ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านจริงใจ (ขวา) เป็นตัวแทนมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ในรุ่น 41 กิโลเมตร Mr. Giir Lversen (ที่ 2 จากขวา) และอันดับ 2 Mr.Jeans Over Ravstein (ที่ 2 จากซ้าย)
นายสุรกิจ กมลรัตน์ ประธานมูลนิธิบ้านจริงใจ (ซ้าย) นางเพียงตา ชุมน้อย ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านจริงใจ (ขวา) เป็นตัวแทนมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ในรุ่น 41 กิโลเมตร Mr. Giir Lversen (ที่ 2 จากขวา) และอันดับ 2 Mr.Jeans Over Ravstein (ที่ 2 จากซ้าย)