กองทัพเรือ แถลงข่าวจัดแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ 5 อ่าวนาวิกโยธิน

เมื่อ 30 กรกฎาคม 62 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือเอก กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนบริษัท KING POWER และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที” ในรายการ “ทหารเรือไทยเทิดไท้องค์มหาราชามหาราชินี” สนามที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 62 ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ทรงเสียสละหยาดเหงื่อและแรงกาย ให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี มีศักดิ์ศรีทัดเทียมนานาอารยประเทศ ตลอดจน เสริมสร้างร่างกายกำลังพลของอกองทัพเรือ โดยเฉพาะหน่วยรบหลัก ภายใต้คำขวัญที่ว่า “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมตามแนวคิดของรัฐบาล ในการส่งเสริมสุขภาพ แลเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนชาวไทย ได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

การแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ นับเป็นการแข่งขัน ซีรีย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก ที่จัดแข่งในรูปแบบเก็บคะแนนสะสมต่อเนื่องถึง 5 สนาม ต้องผ่านการแข่งขันกีฬา 3 ประ เภท คือ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่งทางไกล  กองทัพเรือ ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ  ผู้บังคับการเรือทุกชั้น และ ผู้บังคับกองพันทุกนาย ต้องเข้าร่วมการแข่งขันประเภทไตรกีฬามาตรฐานโอลิมปิกให้ครบทั้ง 5 สนาม เพื่อมีสภาวะการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นต้นแบบให้กับผู้ให้บังคับบัญชา

สำหรับการแข่งขัน ประเภทไตรกีฬาทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ระยะไกล ว่ายน้ำ 3.8 กม. ปั่นจักรยาน 180 กม. วิ่ง 42 กม. ระยะมาตรฐานโอลิมปิก ว่ายน้ำ 1.5 กม. ปั่นจักรยาน 40 กม. วิ่ง 10 กม. ระยะสั้น ว่ายน้ำ 0.75 กม. ปั่นจักรยาน 20 กม. วิ่ง 5 กม. และทวิกีฬา วิ่ง 5 กม. ปั่นจักรยาน 40 กม. วิ่ง 10 กม. โดยผู้คว้าชัยอันดับ 1-3 จะได้รับโล่ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล รวม 280 รางวัล.