โรตารีอีคลับดอลฟิน พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล เยี่ยมอาการคนไข้ติดเตียงชาวออสเตรีย

0
96

เมื่อ  8 พฤศจิกายน 62  นางมณียา เองเงลคิง นายกสโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ พร้อมสมาชิก   ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ นำโดย นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาการของ มร.ปีเตอร์ ฟร้านซ์ ชาวออสเตรีย คนไข้ติดเตียง  ซึ่งอาการโดยรวมในวันดังกล่าวแข็งแรงดีขึ้น  

โดยทางคณะตรวจเยี่ยมคนไข้เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ในฐานะชาวต่างชาติที่มาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และพร้อมช่วยเหลือดูแล ในส่วนที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสานสัมพันธือันดีงาม ตามแนวทาง  Rotary Connects the World  โรตารีเชื่อมต่อกับคนทั้งโลก.