โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันทำอาหารและขนมหวาน F&B Masters

0
128

เมื่อ 1 ตุลาคม 62 ที่ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้จัดการแข่งขัน F&B Masters ประจำปี 2562/2563 สาขาการแข่งขันทำอาหาร และการทำขนมหวาน โดยผู้ชนะเลิศใน 2 สาขาดังกล่าว จะเป็นตัวแทนโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป  โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 40 คน ในสาขาการทำอาหาร และ ในสาขาการทำขนมหวาน 9 คน จะต้องผ่านโจทย์การแข่งขันทำอาหารและขนมหวาน จากวัตถุดิบปริศนา ที่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นเมนูใหม่ขึ้นมา เพื่อเอาชนะใจกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันทุกคน มีเวลา 20 นาที ในการคิดและเขียนเมนูที่ต้องการจะทำ 10 นาที ในการเลือกและเตรียมวัตถุดิบที่จะใช้ในการปรุงเมนูนั้น ๆ และ 90 นาที ในการปรุงเมนูที่ได้เขียนไว้ข้างต้นเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการ

การแข่งขัน F&B Masters เป็นการแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่มที่จัดขึ้นทุกปี ภายในโรงแรมเครือฮิลตันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย 6 สาขา ได้แก่ การทำอาหาร การทำขนม บาริสต้า บาร์เทนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ และการถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่ม และแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงแรม ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องแสดงความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นเมนูใหม่ ๆ ตามโจทย์การแข่งขันต่าง ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ นอกจากรสชาติที่ดีเลิศ และการตกแต่งที่สวยงามของเมนูนั้น ๆ แล้ว ความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ยังเป็นหลักเกณฑ์การตัดสินที่สำคัญที่ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องคำนึงถึงอีกด้วย และผู้ชนะเลิศในระดับโรงแรมในแต่ละสาขา จะเป็นตัวแทนของโรงแรมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ กับโรงแรมฮิลตันอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป.