โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ตรวจรักษาทางทันตกรรมแก่เด็กมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย

0
115

เมื่อ 17 ตุลาคม 62  โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม   ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยทางโรงพยาบาลได้เชิญเด็กบ้านเอื้ออารีและเด็กในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย จำนวน  48 คน   เข้ารับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม  เนื่องในโอกาส เป็นวันครบ 6 ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  ซึ่งจะตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม  แต่ทางวัดญาณสังวรารามได้จัดขึ้นก่อนกำหนด  เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  ทั้งยังเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปให้ได้เข้าไปใช้บริการด้วย.