โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินธนาคารธนชาต ถวายสงฆ์ ทำนุบำรงศาสนาและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

0
80

เมื่อ 26 ตุลาคม 62 ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระกฐินให้ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในการนำไปทำนุบำรงศาสนา และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องไตเทียมมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

โดยยอดกฐินในครั้งนี้ มีสาธุชนรวมกันทำบุญสูงถึง 16,027,066.71 บาท ซึ่งในงานมีการออกโรงทานจากชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนชุมสาย ชุมชนอรุโณทัย ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยา   กลุ่มเรารักษ์พัทยา และผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมแจกจ่ายอาหารให้ผู้ยากไร้ และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน มากกว่า 1,000 คน เพื่อเป็นการสร้างกุศลครั้งใหญ่ร่วมกัน.