เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เมื่อ  28 มิถุนายน 62  ที่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล   นางสุภาพร  เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  , นายอำนาจ  เจริญศรี  นายอำเภอบางละมุง  ในฐานกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง    ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวน 20 ราย  โดยได้เริ่มทำการลงพื้นที่เยี่ยมในพื้นที่ตำบลบางละมุง  ตำบลตะเคียนเตี้ย  และตำบลหนองปลาไหล  โดยหนึ่งในนั้นคือ   นายสาชล  ปลวกแก้ว  อายุ 48 ปี ป่วยด้วยโรคเส้นเลือกในสมองตีบ  ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย  มีปัญหาเรื่องของการพูด  ถามตอบรู้เรื่อง และ การเคลื่อนไหวร่างกายมีแขนขาอ่อนแรง  ปัจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุง โดยอาศัยอยู่กับภรรยา 2 คน  ภรรยามีอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นผู้หารายได้เพียงคนเดียว    

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  จึงได้ลงพื้นที่เพื่อทำการช่วยเหลือ  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ กาชาดจังหวัดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และ ผู้ยากไร้  จำนวน 2 ,000 บาท  พร้อมมอบเครื่องอุปโภค  บริโภค ให้กับครอบครัวนายสาชล  จำนวน 1 ชุด  พร้อมกันนี้  นางสุภาพร  เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  ยังสอบถามเรื่องของการช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายสาชล  ว่าต้องการความช่วยเหลืออื่นใดอีกหรือไม่    โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำวัน  อาทิ  เรื่องค่าเช้าบ้าน และ ค่ากินอยู่ที่ยังคงพบว่าไม่เพียงพอ   โดยทางเหล่ากาชาดได้ทำการประสานอำเอบางละมุง  ให้ประสานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ส่งเสริมอาชีพให้กับภรรยาของผู้ป่วย  เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ต่อไป.