เมืองพัทยา เปิดการรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ให้ประชาชนได้ตระหนักและป้องกัน

0
141

เมื่อ 14  มิถุนายน 62 ที่บริเวณภายในซอยกอไผ่  เมืองพัทยาร่วมกับชุมชนซอยกอไผ่และส่วนเกี่ยวข้อง เดินรณรงค์ไข้เลือดออกเนื่องในวัน “ไข้เลือดออกอาเซียน” โดยมี นายมาโนช หนองใหญ่  รองนายกเมืองพัทยา  นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  นายนิคม แสงแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานเครือข่าย SRRT  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน  ส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา อาสาสมัครเครือข่าย SRRT ส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชน และนักเรียนสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมขบวนเดินรณรงค์ เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ให้ประชาชนได้ตระหนักและป้องกันถึงพิษภัยของไข้เลือดออก  โดยเคลื่อนขบวนออกจากชุมชนซอยกอไผ่ ยาวไปจนถึงพื้นที่เขตรับผิดชอบของเขต 4 เมืองพัทยา ภายในขบวนได้มีการแจกทรายอเบทและแจกแผ่นพับ แนะนำการป้องกันไข้เลือดออก การ แนะนำกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  รวมไปถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด พยายามไม่ให้ยุ่งกัด ในการใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกัน  ทาโลชั่นกันยุง   

โดยหลังจากขบวนกลับมายังที่ทำการชุมชนซอยกอไผ่ ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ยังมีการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น  วัดระดับน้ำตาลในเลือด  วัดความค่าความดันโลหิต  การตรวจวัดระดับการทำงานของปอด และแนะนำประชาชนที่ต้องการเลิกบุหรี่ โดยการแจกตัวยาช่วยลดการอยากสูบบุหรี่ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยจะมีการออกหน่วยครั้งต่อไปในวันที่ 21 มิถุนายน 62 นี้ ที่ ชุมชนชัยพรวิถี  และวันที่ 28  มิถุนายน 62 ที่ชุมชนชุมสาย.