เมืองพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ

0
127

เมื่อ 9.30 น.วันที่ 7 มิถุนายน 62 ที่ ชุมชนเกาะล้าน นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่และมอบบัตรประจำตัวประชาชน ในโครงการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา จัดโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา ซึ่งมีชุดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่เป็นกรณีพิเศษ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในการจัดโครงการครั้งนี้

ด้วยฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา จัดโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา โดยในวันนี้ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 6 ราย โดยแบ่งเป็น ทำบัตรกรณีบัตรหมดอายุ จำนวน 3 ราย ทำบัตรกรณีเปลี่ยนเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด จำนวน 2 ราย ทำบัตรกรณีบัตรหาย จำนวน 1 ราย.