เมืองพัทยา ร่วมชุมชนซอยกอไผ่ ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังไข้เลือดออกในชุมชน

0
111

เมื่อ 28 ตุลาคม 63  ที่  ชุมชนซอยกอไผ่     ทางเมืองพัทยา ร่วมกับชุมชนซอยกอไผ่ ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังไข้เลือดออกแจกทรายอเบทในชุมชน โดยมี นางกัญฐนา พรชัย เลขาประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค เมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านโรคภัยและโรคตามฤดูกาล  พร้อมมีการแจกทรายอะเบทแก่ประชาชนฟรี เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเดินรณรงค์จากที่ทำการชุมชน และภายในซอยกอไผ่ ตลอดทั้งสาย


ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมืองพัทยา ได้แนะนำวิถีการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค ด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ  เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์  เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และนำวัสดุเหลือใช้ไปขายเป็นรายได้เสริม และเก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ สำหรับ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ  โรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย หากพบว่ามีอาการป่วย ควรรีบไปพบแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทันที เพื่อลดการแพร่ระบาดของไข้เลือกออก.