เมืองพัทยา มอบข้าวสาร 50 ถุง ให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริ

0
92

เมื่อ 30 กันยายน 63   ที่ มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายภาสกร อยู่สมบูรณ์  ผู้ช่วยเลขนุการนายกเมืองพัทยา เป็นตัวแทนของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง นำมามอบให้แก่มูลนิธิกระท่อมพระสิริ โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระท่อมพระสิริ เป็นผู้รับมอบ 


การมอบข้าวสารในครั้งนี้ เป็นความห่วงใยของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา หลังทราบหลังทราบว่าสถานที่แห่งนี้ ยังคงขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน   จึงได้มอบข้าวสารจำนวน 50 ถุง ไว้เพื่อให้นำไปบริโภค ซึ่งการจัดมอบดังกล่าวยังเป็นการช่วยบรรเทาในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในมูลนิธิฯ ด้วย.