เมืองพัทยา ทำแนวกั้นทรายกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ ช่วงถนนเลียบทางรถไฟ หนองกระบอก

0
134

เมื่อ  8  มิถุนายน 62  ที่ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หนองกระบอก เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ดำเนินการทำแนวกั้นทราย ป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ  ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ในการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  เนื่องจากก่อนหน้านี้ ชาวบ้านที่อาศัย บริเวณถนนเลียบทางรถไฟหนองกระบอก รวมไปถึประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสาเหตุเกิดจากถนนเกิดการทรุดตัว จากการกัดเซาะของกระแสน้ำ เมื่อมีกระแสฝนตกลงมาอย่างหนัก และในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทางเมืองพัทยา ได้ตระหนักในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบเข้าดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการก่อปูนซีเมนต์ ทำเป็นแนวกั้นทรายกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ ที่จะระบายลงสู่รางระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟ ไม่ให้กัดเซาะดินทรายลงไปในรางน้ำ และกันการทรุดตัวของถนน ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการในช่วง 2-3 วัน จึงจะแล้วเสร็จ.