เมืองพัทยา ตัดถางหญ้าที่ล้ำมาบนถนนซอยเพนียดช้าง ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

0
153

เมื่อ  19 พฤศจิกายน 62 ที่ บริเวณภายในซอยเพนียดช้าง หรือซอยยูเมะ พัทยากลาง นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา รับนโยบายจากคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวนสาธารณะส่วนโยธา เมืองพัทยา นำรถตัดถางมาดำเนินการตัดถางหญ้า ที่ล้ำมาบนถนนภายในซอยเพนียดช้างเป็นแนวยาว ส่งผลให้ถนนแคบลงการจราจรเป็นไปด้วยความยากลำยาก หวั่นเกิดอันตรายและอุบัติเหตุขึ้นได้ 

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียน ด้วยการตัดแต่ง ต้นไม้และต้นหญ้าที่ล้ำมาบนถนน ตั้งแต่ช่วงบริเวณหลังห้างโฮม โปรยาวไปจนถึงโรงเรียนตันตรารักษ์  เพื่อให้ถนนกว้างขึ้น การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวก และลดปัญหาอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้.