เมืองพัทยา ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งในเขตพื้นที่ชุมชนชุมสาย ตามที่ร้องขอ เพื่อความปลอดภัย

0
122

เมื่อ  21   พฤษภาคม 62  หลังจากที่ทางคณะกรรมการชุมชนชุมสาย ได้มีการเข้าร่วมประชุมร่วมกับเมืองพัทยา ถึงแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาในระยะยาว  โดยชาวบ้านได้มีการร้องขอติดตั้งกระจกโค้งในซอยต่างๆในเขตพื้นที่ชุมชนชุมสาย เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ซึ่งทางเมืองพัทยาก็ได้มีการรับเรื่องไว้พิจารณาไว้ช่วงก่อนหน้านี้

ความคืบหน้าล่าสุด นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ปธ.ชุมชนชุมสายพร้อมด้วยกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ส่วนจราจรและขนส่ง สำนักการช่างเมืองพัทยา ร่วมกันดำเนินการติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณซอยโสภณเคเบิ้ลทีวี หรือ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 10 และซอยเฉลิมพระเกียรติ 17 ตามที่ได้ร้องขอแล้ว

ทั้งนี้ทางชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาก็ได้ฝากขอบคุณคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ได้มอบนโยบายให้กับส่วนจราจรและขนส่งเมืองพัทยา ดำเนินการตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านในกรณีดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา.